Site Overlay
Kontyngent polski

Komunikat dotyczący zasad zwrotu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej (DSCZ) w przypadku rezygnacji z EJ2020

Europejskie Jamboree 2020 odbędzie się w roku 2021. W dniach 2-13 sierpnia 2021 na Wyspie Sobieszewskiej spotkają się tysiące skautek i skautów, w tym polska reprezentacja, w skład której wchodzi dzisiaj prawie 3 tys. osób. Zachęcamy wszystkich uczestników, patrolowych i członków IST do pozostania na pokładzie. Dodatkowy rok oczekiwania można wykorzystać na przygotowania – skompletowanie ekwipunku, integrację patrolu, naukę angielskiego. Mamy nadzieję, że znajdziecie dobre strony tego rozwiązania i weźmiecie udział w jamboree.

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie dla wszystkich będzie to możliwe. W przypadku, gdy rezygnacja jest konieczna, zachęcamy do znalezienia zastępstwa. Wymiana uczestnika, patrolowego, członka IST powinna być dokonana w porozumieniu z odpowiednim przełożonym w strukturze zlotowej w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji oraz utrzymania przepisowej liczebności zastępów. W przypadku zamiany nowa osoba przejmuje status finansowy swojego poprzednika wraz ze wszystkimi należnościami (np. obowiązek wpłacenia kolejnej raty DSCZ), jak i korzyściami (np. prawo do wyprawki).

Uczestnicy 18+
Zarejestrowani uczestnicy, którzy przed EJ2020 skończą 18 lat (urodzeni między 28 lipca 2002 a 3 sierpnia 2003) mają trzy możliwości udziału w jamboree:

  1. nadal jako uczestnicy,
  2. jako IST,
  3. jako patrolowi (np. mogą zastąpić dotychczasowego patrolowego w razie jego rezygnacji).

Co do zasady, zgodnie z Regulaminem EJ2020 zatwierdzonym 8 grudnia 2018 r. (Terms and Conditions for the European Jamboree 2020 as approved on 8 th December 2018), obowiązującym wszystkie kontyngenty/reprezentacje krajowe, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w EJ2020, a także w przypadku odwołania EJ2020 z powodu wydarzeń nadzwyczajnych, wpłacone raty DSCZ nie podlegają zwrotowi.

Jednakże zostało wypracowane rozwiązanie, które umożliwi refundację znaczącej części wpłaconej DSCZ jeżeli odpowiedni wniosek zostanie złożony do 15 września 2020 r.

W przypadku uczestników i patrolowych zwrotowi nie będzie podlegać kwota 160 złotych, przeznaczona na pokrycie już poniesionych kosztów, na którą składa się część kosztów poniesionych na realizację przygotowań do EJ2020 na szczeblu europejskim oraz na realizację przygotowań polskiego kontyngentu, w tym 66 złotych wydane na zakup elementów indywidulanej wyprawki uczestnika, tj. woskowijki i nieprzemakalnego worka kajakowego (nie dotyczy członków IST, których wyprawka nie zawiera tych elementów). Członkowie IST, jako grupa, która zadeklarowała pomoc w organizacji EJ2020 na zasadach wolontariatu otrzymają refundację nawet do 100% wpłaconej DSCZ.

Niżej przedstawiamy zasady ubiegania się o zwroty DSCZ w przypadku rezygnacji z udziału w Europejskim Jamboree 2020 członków polskiej reprezentacji.

Patrole
Gdy z udziału w EJ2020 rezygnuje cały patrol:
Czas rezygnacji – do 15 września 2020 roku.
Zwrot wynosi:

  • 340 zł na uczestnika w przypadku wpłacenia dwóch rat DSCZ (500 zł)
  • 540 zł na uczestnika w przypadku wpłacenia trzech rat DSCZ (700 zł)

Patrol odbiera wyprodukowane elementy wyprawki (woskowijka, worek).

Uczestnicy
Pojedynczy uczestnik zgłasza rezygnację za pośrednictwem patrolowego. Takie rozwiązanie jest niezbędne dla zapewnienia patrolowym możliwości monitorowania liczebności swoich patroli.
Czas rezygnacji – do 15 września 2020 roku.
Zwrot wynosi:

  • 340 zł w przypadku wpłacenia dwóch rat DSCZ (500 zł)
  • 540 zł w przypadku wpłacenia trzech rat DSCZ (700 zł)

Uczestnik odbiera wyprodukowane elementy wyprawki (woskowijka, worek).
Uwaga! 15 września to termin przesłania rezygnacji przez patrolowego. O zamiarze rezygnacji uczestnika należy poinformować patrolowego bez zbędnej zwłoki.

IST
Zwrot 100% DSCZ w przypadku powiadomienia o rezygnacji do 30 czerwca 2020 r.
Zwrot 50% DSCZ w przypadku powiadomienia o rezygnacji w dniach 1 lipca 2020 – 15 września 2020 r.

Sposób wnioskowania o zwrot DSCZ
W pierwszej połowie maja 2020 r. zostaną udostępnione formularze, za pomocą których będzie można zadeklarować chęć rezygnacji i wnioskować o zwrot odpowiedniej części wpłaconej DSCZ.

Rezygnacja patroli odbywa się na wniosek patrolowego za wiedzą i zgodą komendanta hufca.

Po zatwierdzeniu wniosku przez komendę polskiej reprezentacji zwrot DSCZ będzie realizowany na ten sam rachunek bankowy, z którego składka została przekazana na rachunek bankowy Głównej Kwatery ZHP (subkonto Polskiej Reprezentacji na EJ2020).

Komenda Polskiej Reprezentacji na EJ2020

We wtorek 28 lipca, o 20.00 – w dniu, w którym miało się rozpocząć Europejskie Jamboree 2020, na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku zapłonie wyjątkowe ognisko – Virtual Campfire. Wszystko po to, aby pokazać, że nadzieja na wspólne spotkanie tysięcy młodych ludzi nie zgasła, a jedynie przesunęła się o rok. W spotkaniu, wirtualnie, wezmą udział skauci i przewodniczki z całego świata.

Virtual Campfire
Reprezentacja ZHP na European Jamboree 2020
European Jamboree 2020

🔥 www.youtube.com/watch?v=G-6RcR9bp8w
...

View on Facebook

Do European Jamboree 2020 jeszcze sporo czasu, jednak wiemy, że część z Was już zaczęła swoje przygotowania. Pokażcie nam koniecznie, jak spędzacie wakacje, skoro nie możemy spędzić ich wspólnie na Wsypie Sobieszewskiej. Jesteśmy ciekawi czy przygotowujecie się już do tego wydarzenia czy może jednak zdecydowaliście się na inną aktywność podczas tegorocznego lata? ☀️ ...

View on Facebook

Nowa tura zgłoszeń już ruszyła 🙂 Czy Ty już się zgłosiłeś na European Jamboree? ...

View on Facebook

W lipcu wszyscy mieliśmy się spotkać na Wyspie Sobieszewskiej podczas European Jamboree 2020. Zamiast tego spotkajmy się na wirtualnym ognisku, aby wspólnie spędzić ten czas 💙❤️Less than two months left until the 28th of July where we all would have met on Sobieszewo Island, to celebrate the begining of the European Jamboree 💚.

Instead we have prepared a special event so you can feel like you're on Jamboree, while at home 🏡!

On 28th of July make sure you join us for a live virtual Campfire 🔥!
...

View on Facebook
Copyright © 2020 Kontyngent polski. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes