Site Overlay

Program

Tematem przewodnim Europejskiego Jamboree 2020 jest hasło ACT, czyli działaj. Ma zachęcić harcerki i harcerzy, by odkryli swój potencjał do zmiany świata, zwiększyli świadomość wyzwań dla Europy i świata, a także byli gotowi wziąć odpowiedzialność za lokalne społeczności. Chcemy, aby hasło ACT stało się motorem napędowym zmian społecznych. Uczestnicy Jamboree będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy ze skautami z różnych krajów, mówiących różnymi językami i reprezentujących różne kultury. Uczestnicy będą uczyć się poprzez inspirujące zajęcia, warsztaty, dyskusje otwierające oczy na różne problemy oraz zlotowe przygody. Uczestnicy zlotu zrozumieją, że mają moc, aby zmienić świat, a ich pomoc jest potrzebna. Harcerze i harcerki będą mieli szansę DZIAŁAĆ i dokonać zmian w społeczeństwie, wykorzystując nowe umiejętności.

Program modułowy będzie się opierał na trzech filarach:

• Wake up! – który pomoże uczestnikom odkryć swój potencjał i doskonalić umiejętności,

• Look around! – dzięki któremu uczestnicy poznają wyzwania współczesnego świata w skali globalnej i lokalnej,

• ACT! – który zachęci do tego, by zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać w działaniu.

Copyright © 2021 Kontyngent polski. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes