Site Overlay

Zgłoszenia

Zgłoszenia rozpoczynają się 1 kwietnia 2019 r. poprzez formularz:

–> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EJ 2020+1 <–

Zgłoszenia przyjmowane są od patroli zlotowych, tzw. dziesiątek „10”. Patrol składa się z 9 uczestników oraz pełnoletniego opiekuna.

Po zgłoszeniu patrole zostaną dobrane w drużyny zlotowe, tzw. czterdziestki „40” przez komendę reprezentacji.

Komenda nie przewiduje pojedynczych zgłoszeń od uczestników, jednak może pomóc w stworzeniu patrolu w przypadku niewystarczającej liczby uczestników z jednego środowiska.

Copyright © 2020 Kontyngent polski. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes