Site Overlay

Uczestnicy

Wymagania wobec uczestników

 • data urodzenia pomiędzy 26 lipca 2002 i 31 grudnia 2006 •
 • przynależność do ZHP (należy być wpisanym do ewidencji i mieć opłacone składki)
 • terminowe dokonywanie wpłat

Wymagania wobec opiekuna

 • pełnoletność
 • przynależność do ZHP (należy być wpisanym do ewidencji i mieć opłacone składki)
 • posiadanie stopnia instruktorskiego
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego patrolu
 • terminowe dokonywanie wpłat
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • uzyskanie pozytywnej opinii bezpośredniego przełożonego (komendanta hufca lub chorągwi)
 • uzyskanie zgody Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych (lub wskazanej prze Komendę Chorągwi osoby odpowiedzialnej za współpracę zagraniczną)
 • przygotowanie swojego patrolu do uczestnictwa w zlocie

Wymagania wobec patroli

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Patrol stanowi 9 uczestników i jeden pełnoletni opiekun.

Wpłat należy dokonywać w złotówkach na konto:
06 1140 1010 0000 5392 2900 1111
Główna Kwatera ZHP, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

w tytule przelewu wpisując DSCZ Polski Kontyngent Europejski Jamboree Imię Nazwisko

Wpłat należy dokonać w 3 ratach:

– I rata – 300 zł do 30.09.2019

– II rata – 200 zł do 31.01.2020

– III rata – 200 zł do 31.03.2020

Wpłaty należy wykonywać za cały patrol zgłoszony na Zlot, łącznie z opiekunem. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie z konta bankowego patrolowego lub jednostki harcerskiej (hufiec/chorągiew) Organizator nie zwraca DSCZ w przypadku rezygnacji całego lub części patrolu w Zlocie.

REGULAMIN WPŁAT

OBOWIĄZKI DRUŻYNOWYCH

Copyright © 2020 Kontyngent polski. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes